شهرام مومنی

      تحصیلات :

  1. برق صنعتی
  2. نرم افزار
  3. تجارت الکترونیک

      فعال در زمینه توسعه  راه حل های نرم افزاری